2 Στεγανοποίηση εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40256SRS
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 14.00, H.2 [ mm ] : 9.30, W.1 [ mm ] : 25.00, L.1 [ mm ] : 29.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 21.60, H.2 [ mm ] : 7.80, W.1 [ mm ] : 24.00, L.1 [ mm ] : 22.10, L.2 [ mm ] : 10.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40902SRS
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 18.40, H.2 [ mm ] : 11.60, W.1 [ mm ] : 24.30, L.1 [ mm ] : 23.20, L.2 [ mm ] : 12.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 37.00, H.2 [ mm ] : 10.50, W.1 [ mm ] : 25.00, W.2 [ mm ] : 13.40, L.1 [ mm ] : 30.00, L.2 [ mm ] : 15.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41172SRS
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for: Bosch
W.1 [ mm ] : 24.50, L.1 [ mm ] : 22.70, T.1 [ mm ] : 8.30
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41129SRS
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 17.50, H.2 [ mm ] : 7.20, W.1 [ mm ] : 24.00, L.1 [ mm ] : 23.10, L.2 [ mm ] : 13.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 17.60, H.3 [ mm ] : 6.00, W.1 [ mm ] : 23.70, L.1 [ mm ] : 22.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD46264SRS
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 18.00, H.2 [ mm ] : 12.00, W.1 [ mm ] : 23.50, L.1 [ mm ] : 22.00, L.2 [ mm ] : 13.00
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC41286
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 83.00, O.D.1 [ mm ] : 87.00, H.1 [ mm ] : 2.00
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC41286
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 83.00, O.D.1 [ mm ] : 87.00, H.1 [ mm ] : 2.00