Στεγανοποίηση εκκινητήρα

Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 14.00, H.2 [ mm ] : 9.30, W.1 [ mm ] : 25.00, L.1 [ mm ] : 29.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 18.00, H.2 [ mm ] : 8.00, W.1 [ mm ] : 24.50, L.1 [ mm ] : 22.40, L.2 [ mm ] : 13.50
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 12.00, W.1 [ mm ] : 24.30, L.1 [ mm ] : 24.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 12.00, H.2 [ mm ] : 7.20, W.1 [ mm ] : 24.10, L.1 [ mm ] : 23.10, L.2 [ mm ] : 10.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 21.60, H.2 [ mm ] : 7.80, W.1 [ mm ] : 24.00, L.1 [ mm ] : 22.10, L.2 [ mm ] : 10.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 34.70, H.2 [ mm ] : 12.40, W.1 [ mm ] : 30.20, W.2 [ mm ] : 24.50, L.1 [ mm ] : 20.10, L.2 [ mm ] : 10.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 19.30, H.2 [ mm ] : 9.00, W.1 [ mm ] : 24.10, L.1 [ mm ] : 23.30, L.2 [ mm ] : 13.50
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 18.30, H.2 [ mm ] : 10.20, W.1 [ mm ] : 26.20, W.2 [ mm ] : 24.50, L.1 [ mm ] : 21.30, L.2 [ mm ] : 17.70
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 18.40, H.2 [ mm ] : 11.60, W.1 [ mm ] : 24.30, L.1 [ mm ] : 23.20, L.2 [ mm ] : 12.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 37.00, H.2 [ mm ] : 10.50, W.1 [ mm ] : 25.00, W.2 [ mm ] : 13.40, L.1 [ mm ] : 30.00, L.2 [ mm ] : 15.50