3 Ελαστικές εκροές εκκινητήρα

Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Replacement for: Delco
O.D.1 [ mm ] : 13.30, H.1 [ mm ] : 8.30
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40633SRS
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 5.40, O.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.2 [ mm ] : 11.00, H.1 [ mm ] : 10.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 232594
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Replacement for: Denso
O.D.1 [ mm ] : 9.50, O.D.2 [ mm ] : 9.00, L.1 [ mm ] : 30.00
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Replacement for: Denso
O.D.1 [ mm ] : 12.70, O.D.2 [ mm ] : 8.80, L.1 [ mm ] : 27.30
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Replacement for: Denso
O.D.1 [ mm ] : 12.70, O.D.2 [ mm ] : 8.80, L.1 [ mm ] : 27.30
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Replacement for: Denso
O.D.1 [ mm ] : 12.70, O.D.2 [ mm ] : 8.80, L.1 [ mm ] : 27.30
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50436SRS
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Replacement for: Denso
O.D.1 [ mm ] : 15.00, L.1 [ mm ] : 28.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD44395SRS
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Replacement for: Denso
I.D.1 [ mm ] : 6.60 , O.D.1 [ mm ] : 10.00 , H.1 [ mm ] : 15.10
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Replacement for:
H.1 [ mm ] : 8.00, W.1 [ mm ] : 13.70
Κατηγορία: Ελαστικές εκροές εκκινητήρα Replacement for: Ford
O.D.1 [ mm ] : 7.35, L.1 [ mm ] : 26.00