Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Ford
  Εξ. Διαμ. [ mm ] : 14.5, L. [ mm ] : 85.00
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Ford
  Εξ. Διαμ. [ mm ] : 14.25, L. [ mm ] : 85.30
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
  Εξ. Διαμ. [ mm ] : 4.00, L. [ mm ] : 14.60
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Denso
  Εξ. Διαμ. [ mm ] : 3.70 , L. [ mm ] : 7.00
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
  Εξ. Διαμ. [ mm ] : 6.00, L. [ mm ] : 9.50
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
  Εξ. Διαμ. [ mm ] : 7.60, L. [ mm ] : 12.80
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
  Εξ. Διαμ. [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 15.00
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
  Εξ. Διαμ. [ mm ] : 13.00, L. [ mm ] : 20.00
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: