Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Ford
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 14.5, L. [ mm ] : 85.00
Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Ford
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 14.25, L. [ mm ] : 85.30
Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 4.00, L. [ mm ] : 14.60
Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Denso
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 3.70 , L. [ mm ] : 7.00
Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 6.00, L. [ mm ] : 9.50
Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 7.60, L. [ mm ] : 12.80
Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 14.00, L. [ mm ] : 78.20
Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 15.00
Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 13.00, L. [ mm ] : 20.00
Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: