Κατηγορία: Κύλινδροι διχάλων εκκινητήρα Replacement for: Delco
O.D.1 [ mm ] : 12.70, L.1 [ mm ] : 54.70
Κατηγορία: Κύλινδροι διχάλων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
O.D.1 [ mm ] : 4.80, L.1 [ mm ] : 45.00
Κατηγορία: Κύλινδροι διχάλων εκκινητήρα Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 11.40, L.1 [ mm ] : 35.40
Κατηγορία: Κύλινδροι διχάλων εκκινητήρα Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 11.40, L.1 [ mm ] : 35.40
Κατηγορία: Κύλινδροι διχάλων εκκινητήρα Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 11.40, L.1 [ mm ] : 35.40
Κατηγορία: Κύλινδροι διχάλων εκκινητήρα Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 4.90, L.1 [ mm ] : 19.70
Κατηγορία: Κύλινδροι διχάλων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Κύλινδροι διχάλων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Κύλινδροι διχάλων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Κύλινδροι διχάλων εκκινητήρα Replacement for: