Κατηγορία: Περίβλημματα κυλίνδρων συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
    I.D.1 [ mm ] : 11.30, O.D.1 [ mm ] : 21.00, H. [ mm ] : 13.90
    Κατηγορία: Περίβλημματα κυλίνδρων συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
    I.D.1 [ mm ] : 16.60, O.D.1 [ mm ] : 29.00, H. [ mm ] : 16.60
    Κατηγορία: Περίβλημματα κυλίνδρων συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
    Κατηγορία: Περίβλημματα κυλίνδρων συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: