Κατηγορία: Έμβολα εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 290.50, d. [ mm ] : M10x1.5, b.1 [ mm ] : 20.60
Κατηγορία: Έμβολα εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 9.90, H.1 [ mm ] : 3.00
Κατηγορία: Έμβολα εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 323.00, d. [ mm ] : M10x1.5
Κατηγορία: Έμβολα εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 358.30, d. [ mm ] : M10x1.5, b.1 [ mm ] : 20.00
Κατηγορία: Έμβολα εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 359.00, d. [ mm ] : M10X1.5, b.1 [ mm ] : 20.20
Κατηγορία: Έμβολα εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Έμβολα εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Έμβολα εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Έμβολα εκκινητήρα Replacement for:
L.1 [ mm ] : 289.00, d. [ mm ] : M10x1.50, b.1 [ mm ] : 20.00
Κατηγορία: Έμβολα εκκινητήρα Replacement for:
L.1 [ mm ] : 309.00, d. [ mm ] : M10x1.5, b.1 [ mm ] : 19.00