Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 26.90, L. [ mm ] : 63.40, L.2 [ mm ] : 37.00
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 27.00, L. [ mm ] : 63.00
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 29.90, L. [ mm ] : 83.00, L.2 [ mm ] : 51.50
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 27.00, L. [ mm ] : 63.00, L.2 [ mm ] : 36.00
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Delco
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 30.00, L. [ mm ] : 140.60
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Delco
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 31.60, L. [ mm ] : 131.50, Thread. [ mm ] : M8
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 22.12, L. [ mm ] : 52.20, L.2 [ mm ] : 38.00
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 25.00, L. [ mm ] : 49.00, L.2 [ mm ] : 38.50
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Magneti Marelli
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 25.25, L. [ mm ] : 51.40, L.2 [ mm ] : 37.20
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 24.50, O.D.2 [ mm ] : 21.10, L. [ mm ] : 44.30, L.2 [ mm ] : 31.60