Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L 1 [ mm ] : 37.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 26.90, L. [ mm ] : 63.40
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 27.00, L. [ mm ] : 63.00
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L 1 [ mm ] : 51.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 29.90, L. [ mm ] : 83.00
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L 1 [ mm ] : 36.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 27.00, L. [ mm ] : 63.00
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Delco
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 30.00, L. [ mm ] : 140.60
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Delco
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 31.60, L. [ mm ] : 131.50, Thread. [ mm ] : M8
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
L 1 [ mm ] : 38.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 22.12, L. [ mm ] : 52.20
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Magneti Marelli
L 1 [ mm ] : 37.20, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 25.25, L. [ mm ] : 51.40
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 20.65, L. [ mm ] : 96.50
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 20.65, L. [ mm ] : 96.40