19 Συστήματα τροχών για εκκινητήρες

Βρέθηκαν μέσω CARGO 131990
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 140.90, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω CARGO 131991
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 85.90, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 143.30, L.2 [ mm ] : 20.00, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2060019
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 73.30, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 161.20, L.2 [ mm ] : 21.20, No. of teeth [ qty ] : 42, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 1908
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 69.60, O.D.2 [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 125.50, L.2 [ mm ] : 21.40, No. of teeth [ qty ] : 37, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω CASE 42560319
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 90.70, O.D.2 [ mm ] : 12.40, L. [ mm ] : 178.60, L.2 [ mm ] : 24.50, No. of teeth [ qty ] : 41, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1017190
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 144.90, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200319
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 19.20, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 66.00, O.D.2 [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 110.70, L.2 [ mm ] : 15.20, No. of teeth [ qty ] : 36, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD11948(LETRIKA)SG
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Iskra / Letrika
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 89.70, O.D.2 [ mm ] : 14.20, L. [ mm ] : 176.00, L.2 [ mm ] : 25.20, No. of teeth [ qty ] : 42, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD11951(LETRIKA)SRS
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Iskra / Letrika
O.D.1 [ mm ] : 89.80, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 14.20, L. [ mm ] : 174.40, Splines [ qty ] : 12
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41929SG
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 8.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 69.00, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 122.00, L.2 [ mm ] : 19.20, No. of teeth [ qty ] : 36, Splines [ qty ] : 10