1 Συστήματα τροχών για εκκινητήρες

Βρέθηκαν μέσω BOSCH 9001140362
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 140.90, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200050
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 85.90, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 143.30, L.2 [ mm ] : 20.00, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 9001337056
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 144.60, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 9001337057
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 86.00, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 148.00, L.2 [ mm ] : 21.00, No. of teeth [ qty ] : 42, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL SG0016
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 73.30, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 161.20, L.2 [ mm ] : 21.20, No. of teeth [ qty ] : 42, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL SG0017
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 136.60, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200043
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 69.60, O.D.2 [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 125.50, L.2 [ mm ] : 21.40, No. of teeth [ qty ] : 37, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL SG0021
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 79.30, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 140.20, L.2 [ mm ] : 21.00, No. of teeth [ qty ] : 40, Splines [ qty ] : 16
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 6033AD3310
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 90.70, O.D.2 [ mm ] : 12.40, L. [ mm ] : 178.60, L.2 [ mm ] : 24.50, No. of teeth [ qty ] : 41, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 6033AD3310
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 90.60, O.D.2 [ mm ] : 12.80, L. [ mm ] : 180.60, L.2 [ mm ] : 25.00, No. of teeth [ qty ] : 41, Splines [ qty ] : 10