2 Εξαρτήματα επισκευής πλανητικών γραναζιών του εκκινητή

Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821300
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 46.40, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 69.60, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 58.60, L. [ mm ] : 38.00, No. of teeth [ qty ] : 37
Βρέθηκαν μέσω CARGO 132123
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 52.70, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 73.90, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 65.00, L. [ mm ] : 41.00, No. of teeth [ qty ] : 42
Βρέθηκαν μέσω WAI / TRANSPO 76-91812
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 53.00, O.D.1 [ mm ] : 86.50, L. [ mm ] : 14.00, No. of teeth [ qty ] : 42
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821308
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 69.80, L. [ mm ] : 28.20
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005321306
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 74.00, L. [ mm ] : 32.40
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821312
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 46.60, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 69.10, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 59.00, L. [ mm ] : 23.60, L.2 [ mm ] : 8.50, No. of teeth [ qty ] : 37
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821313
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 52.60, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 73.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 63.00, L. [ mm ] : 25.50, L.2 [ mm ] : 7.50, No. of teeth [ qty ] : 42
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 3472
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.90, O.D.1 [ mm ] : 69.80, H. [ mm ] : 24.80
Βρέθηκαν μέσω CARGO 137812
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 46.40, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 69.60, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 58.00, L. [ mm ] : 26.80, L.2 [ mm ] : 9.20, No. of teeth [ qty ] : 37
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821321
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 44.60, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 69.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 58.50, L. [ mm ] : 23.60, L.2 [ mm ] : 8.50, No. of teeth [ qty ] : 36