Εξαρτήματα επισκευής πλανητικών γραναζιών του εκκινητή

Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. 1 [ mm ] : 18.00, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 46.00, O.D. 1 [ mm ] : 69.40, H. [ mm ] : 37.50, No. of teeth [ qty ] : 37
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. 1 [ mm ] : 18.00, O.D. 1 [ mm ] : 73.90, H. [ mm ] : 40.50, No. of teeth [ qty ] : 42
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 52.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 86.00, H. [ mm ] : 14.25, No. of teeth [ qty ] : 42
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. 1 [ mm ] : 18.00, O.D. 1 [ mm ] : 69.80, H. [ mm ] : 28.20
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. 1 [ mm ] : 18.00, O.D. 1 [ mm ] : 73.80, H. [ mm ] : 32.30
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. 1 [ mm ] : 17.90, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 46.80, O.D. 1 [ mm ] : 69.20, H. [ mm ] : 29.20, No. of teeth [ qty ] : 37
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. 1 [ mm ] : 18.00, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 53.00, O.D. 1 [ mm ] : 73.40, H. [ mm ] : 33.80, No. of teeth [ qty ] : 42
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. 1 [ mm ] : 17.90, O.D. 1 [ mm ] : 69.80, H. [ mm ] : 24.60
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. 1 [ mm ] : 18.00, O.D. 1 [ mm ] : 69.60, H. [ mm ] : 32.00, No. of teeth [ qty ] : 37
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. 1 [ mm ] : 18.00, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 44.60, O.D. 1 [ mm ] : 69.00, H. [ mm ] : 29.20, No. of teeth [ qty ] : 36