92 Ίχνη και συστήματα τροχών για εκκινητήρες

Βρέθηκαν μέσω CARGO 131992
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 53.00, O.D.1 [ mm ] : 86.50, L. [ mm ] : 14.00, No. of teeth [ qty ] : 42
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 1925
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 73.30, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 161.20, L.2 [ mm ] : 21.20, No. of teeth [ qty ] : 42, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1006200923
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 70.00, O.D.2 [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 118.00, L.2 [ mm ] : 15.00, No. of teeth [ qty ] : 37, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω OPEL 93179928
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 8.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 65.70, O.D.2 [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 110.00, L.2 [ mm ] : 17.00, No. of teeth [ qty ] : 42, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω CARGO 333792
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 73.50, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 123.50, L.2 [ mm ] : 20.20, No. of teeth [ qty ] : 38, Splines [ qty ] : 10
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 50.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 136.80, L.2 [ mm ] : 20.00, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41929SG
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 8.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 69.00, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 122.00, L.2 [ mm ] : 19.20, No. of teeth [ qty ] : 36, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40192SG
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 20.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 70.00, L. [ mm ] : 14.40
Βρέθηκαν μέσω CARGO 233592
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 43.50, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 80.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 56.00, L. [ mm ] : 25.00, L.2 [ mm ] : 20.00, No. of teeth [ qty ] : 37
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC49206
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
I.D.2 [ mm ] : 17.50, O.D.2 [ mm ] : 64.80, H.1 [ mm ] : 31.00, No. of teeth [ qty ] : 44