Ίχνη και συστήματα τροχών για εκκινητήρες

Κατηγορία: Συστήματα τροχών με bendix για εκκινητήρες Replacement for: Briggs Stratton
Αριθμός δοντίων [ qty ] : 16, Άξονας [ mm ] : 10.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 50.80, O.D.2 [ mm ] : 40.10, Μήκος [ mm ] : 35.70, L.2 [ mm ] : 25.60, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 46.40, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 69.60, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 58.60, L. [ mm ] : 26.40, No. of teeth [ qty ] : 37
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 140.90, Splines [ qty ] : 10
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 85.90, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 143.30, L.2 [ mm ] : 20.00, Splines [ qty ] : 10
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 53.00, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 73.90, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 65.00, L. [ mm ] : 31.30, L.2 [ mm ] : 7.20, No. of teeth [ qty ] : 42
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 53.00, O.D.1 [ mm ] : 86.50, L. [ mm ] : 14.00, No. of teeth [ qty ] : 42
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 69.80, L. [ mm ] : 28.20
Κατηγορία: Ίχνος συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 74.00, L. [ mm ] : 32.40
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 85.80, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 144.60, L.2 [ mm ] : 17.00, No. of teeth [ qty ] : 42, Splines [ qty ] : 10
Κατηγορία: Συστήματα τροχών για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 86.00, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 148.00, L.2 [ mm ] : 21.00, No. of teeth [ qty ] : 42, Splines [ qty ] : 10