Κατηγορία: Μικρά οπίσθια καλύμματα εκκινητήρα Replacement for: Delco
L. [ mm ] : 90.20 , H. [ mm ] : 19.20 , W. [ mm ] : 58.00
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 19.30, H. [ mm ] : 3.60, O.D. [ mm ] : 24.30
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
T. [ mm ] : 4.00, W. [ mm ] : 6.00, L. [ mm ] : 31.90
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 17.70, O.D. [ mm ] : 18.50
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 22.80, I.D. [ mm ] : 21.80, T. [ mm ] : 1.00, O.D. [ mm ] : 45.50
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 22.80, I.D. [ mm ] : 21.80, T. [ mm ] : 1.00, O.D. [ mm ] : 45.50
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Replacement for: Bosch
T. [ mm ] : 1.00, I.D. [ mm ] : 21.80, W. [ mm ] : 22.80, O.D. [ mm ] : 45.50
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 29.40, I.D. [ mm ] : 29.00, T. [ mm ] : 1.30, O.D. [ mm ] : 58.30
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 29.40, I.D. [ mm ] : 29.00, T. [ mm ] : 1.30, O.D. [ mm ] : 58.30
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Replacement for: Bosch
T. [ mm ] : 1.30, I.D. [ mm ] : 29.00, W. [ mm ] : 29.40, O.D. [ mm ] : 58.30