Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 12.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 32., ύψος [ mm ] : 10.00
Κατηγορία: Μικρά οπίσθια καλύμματα εκκινητήρα Replacement for: Delco
O.D. [ mm ] : 58.00, H. [ mm ] : 19.20 , L. [ mm ] : 90.20
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H. [ mm ] : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H. [ mm ] : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
I.D. [ mm ] : 60.00, O.D. [ mm ] : 64.00, T. [ mm ] : 2.00
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 19.30, O.D. [ mm ] : 24.30, H. [ mm ] : 3.60
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 19.30, O.D. [ mm ] : 24.30, H. [ mm ] : 3.60
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 19.30, O.D. [ mm ] : 24.30, H. [ mm ] : 3.60
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 6.00, L. [ mm ] : 31.90, T. [ mm ] : 4.00
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 17.70, I.D.2 [ mm ] : 17.70, O.D. [ mm ] : 18.50, O.D. [ mm ] : 18.50, T. [ mm ] : 3.50