Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 12.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 32., ύψος [ mm ] : 10.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H. [ mm ] : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H. [ mm ] : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
I.D. [ mm ] : 60.00, O.D. [ mm ] : 64.00, T. [ mm ] : 2.00
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 17.55, O.D. [ mm ] : 21.30, T. [ mm ] : 1.80
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 38.90, O.D. [ mm ] : 44.10, T. [ mm ] : 2.60
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 91.00, O.D. [ mm ] : 94.00, T. [ mm ] : 1.90
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 91.00, O.D. [ mm ] : 94.00, T. [ mm ] : 1.90
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 91.00, O.D. [ mm ] : 94.00, T. [ mm ] : 1.90
Κατηγορία: Ο-ρινγκ εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 136.00, O.D. [ mm ] : 143.20, T. [ mm ] : 3.50