Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
d. [ mm ] : M8x1.25
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
W. [ mm ] : 2.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Κατηγορία: Παξιμάδια βιδών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso