Κατηγορία: Παξιμάδια διχάλων εκκινητήρα Replacement for:
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 4.00
Κατηγορία: Παξιμάδια διχάλων εκκινητήρα Replacement for:
d. [ mm ] : M5x0.8, m.1 [ mm ] : 4.80, dc. [ mm ] : 11.50
Κατηγορία: Παξιμάδια διχάλων εκκινητήρα Replacement for:
d. [ mm ] : M5x0.8, m.1 [ mm ] : 4.80, dc. [ mm ] : 11.60
Κατηγορία: Παξιμάδια διχάλων εκκινητήρα Replacement for:
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 6.40, dc. [ mm ] : 14.70
Κατηγορία: Παξιμάδια διχάλων εκκινητήρα Replacement for:
d. [ mm ] : M6x1.0, m.1 [ mm ] : 5.50, s.1 [ mm ] : S10
Κατηγορία: Παξιμάδια διχάλων εκκινητήρα Replacement for:
d. [ mm ] : M5x0.8, m.1 [ mm ] : 3.90, dc. [ mm ] : 9.00
Κατηγορία: Παξιμάδια διχάλων εκκινητήρα Replacement for:
d. [ mm ] : M6x1.0, m.1 [ mm ] : 6.00 , dc. [ mm ] : 9.80
Κατηγορία: Παξιμάδια διχάλων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Παξιμάδια διχάλων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Παξιμάδια διχάλων εκκινητήρα Replacement for:
m.1 [ mm ] : 6.20, dc. [ mm ] : 20.20