Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα

Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 10.70, W.1 [ mm ] : 41.60, L.1 [ mm ] : 85.00, d. [ mm ] : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 14.90, W.1 [ mm ] : 29.00, L.1 [ mm ] : 47.30, d. [ mm ] : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
W.1 [ mm ] : 42.00, L.1 [ mm ] : 99.60, T.1 [ mm ] : 10.70, d. [ mm ] : M10
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 12.20, W.1 [ mm ] : 45.00, L.1 [ mm ] : 64.90, d. [ mm ] : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 11.50, W.1 [ mm ] : 40.70, L.1 [ mm ] : 83.90, d. [ mm ] : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Delco
H.1 [ mm ] : 12.70, W.1 [ mm ] : 43.30, L.1 [ mm ] : 95.80, d. [ mm ] : UNF 3/8 - 24
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
H.1 [ mm ] : 7.10, W.1 [ mm ] : 26.00, L.1 [ mm ] : 55.40, d. [ mm ] : M8x1.25
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
H.1 [ mm ] : 8.00, W.1 [ mm ] : 52.60, T.1 [ mm ] : 31.00, d. [ mm ] : m8x1.25
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
H.1 [ mm ] : 11.80, W.1 [ mm ] : 28.00, L.1 [ mm ] : 31.70, d. [ mm ] : M8x1.25
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
H.1 [ mm ] : 15.40, W.1 [ mm ] : 39.00, L.1 [ mm ] : 64.00, d. [ mm ] : M8x1.25