Κατηγορία: Προστασία συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 14.90, O.D.1 [ mm ] : 28.60, T.1 [ mm ] : 1.60
Κατηγορία: Προστασία συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 13.80, O.D.1 [ mm ] : 29.60, T.1 [ mm ] : 1.50
Κατηγορία: Προστασία συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
O.D.1 [ mm ] : 30.00, T.1 [ mm ] : 2.90
Κατηγορία: Προστασία συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
O.D.1 [ mm ] : 30.00, T.1 [ mm ] : 2.90
Κατηγορία: Προστασία συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 13.90, O.D.1 [ mm ] : 30.00, T.1 [ mm ] : 2.90
Κατηγορία: Προστασία συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 16.80, O.D.1 [ mm ] : 28.50, T.1 [ mm ] : 1.30
Κατηγορία: Προστασία συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 12.40, O.D.1 [ mm ] : 24.40, T.1 [ mm ] : 1.21
Κατηγορία: Προστασία συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 14.80, O.D.1 [ mm ] : 25.80, T.1 [ mm ] : 1
Κατηγορία: Προστασία συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 14.70, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 29.80, H.1 [ mm ] : 2.00
Κατηγορία: Προστασία συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 11.70, O.D.1 [ mm ] : 15.15, T.1 [ mm ] : 1.80