Ασφάλειες εκκινητή για μετακίνηση επαφών

    Κατηγορία: Ασφάλειες εκκινητή για μετακίνηση επαφών Replacement for: Bosch
    Εξ. Διαμ. [ mm ] : 6.85, H.1 [ mm ] : 0.52
    Κατηγορία: Ασφάλειες εκκινητή για μετακίνηση επαφών Replacement for:
    Εσ. Διαμ. [ mm ] : 16.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 20.30, H.1 [ mm ] : 1.95
    Κατηγορία: Ασφάλειες εκκινητή για μετακίνηση επαφών Replacement for: