Προστασίες ροτόρων εκκινητήρα

Κατηγορία: Προστασίες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 26.35, I.D. [ mm ] : 11.00, T. [ mm ] : 2.40
Κατηγορία: Προστασίες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 17.10, I.D. [ mm ] : 7.40, T. [ mm ] : 1.48
Κατηγορία: Προστασίες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 19.40, I.D. [ mm ] : 9.50, T. [ mm ] : 1.50
Κατηγορία: Προστασίες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 7.6, T. [ mm ] : 1.52, O.D. [ mm ] : 19.35
Κατηγορία: Προστασίες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 24.80, T. [ mm ] : 1.00, I.D. [ mm ] : 14.30
Κατηγορία: Προστασίες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 24.80, T. [ mm ] : 1.00, I.D. [ mm ] : 14.30
Κατηγορία: Προστασίες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 14.30, T. [ mm ] : 1.00, O.D. [ mm ] : 24.80
Κατηγορία: Προστασίες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
O.D. [ mm ] : 35.95, I.D. [ mm ] : 9.55, T. [ mm ] : 1.53
Κατηγορία: Προστασίες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
O.D. [ mm ] : 11.00, I.D. [ mm ] : 4.00, T. [ mm ] : 1.20
Κατηγορία: Προστασίες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
O.D. [ mm ] : 11.00, I.D. [ mm ] : 4.00, T. [ mm ] : 1.20