Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 6.20, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 13.45, L. [ mm ] : 18.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 5.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 12.00, H.1 [ mm ] : 1.50
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 54.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 61.40, T.1 [ mm ] : 2.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 54.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 61.40, T.1 [ mm ] : 2.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 54.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 61.40, T.1 [ mm ] : 2.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 14.10 , W. [ mm ] : 14.80 , L. [ mm ] : 32.80
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 18.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 50.00, T.1 [ mm ] : 0.80
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 34.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 55.00 , T.1 [ mm ] : 2.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 45.80, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 51.30, T.1 [ mm ] : 3.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso