2 Μονωτήρες καλυμμάτων των αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Κατηγορία: Μονωτήρες καλυμμάτων των αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 57.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 61.40, T.1 [ mm ] : 2.00
Κατηγορία: Μονωτήρες καλυμμάτων των αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 45.80, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 51.30, T.1 [ mm ] : 3.00
Βρέθηκαν μέσω DENSO 053404-0240
Κατηγορία: Μονωτήρες καλυμμάτων των αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
W. [ mm ] : 84.00, L. [ mm ] : 74.00, T.1 [ mm ] : 3.00
Κατηγορία: Μονωτήρες καλυμμάτων των αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 34.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 38.90, T.1 [ mm ] : 1.55
Κατηγορία: Μονωτήρες καλυμμάτων των αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 9.80, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 14.60, H.1 [ mm ] : 2.50
Κατηγορία: Μονωτήρες καλυμμάτων των αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 51.60, I.D.2 [ mm ] : 43.50 , Εξ. Διαμ. [ mm ] : 71.60 , O.D.2 [ mm ] : 62.10 , L. [ mm ] : 71.70 , T.1 [ mm ] : 2.70
Κατηγορία: Μονωτήρες καλυμμάτων των αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 33.00 , Εξ. Διαμ. [ mm ] : 35.50 , T.1 [ mm ] : 2.50
Κατηγορία: Μονωτήρες καλυμμάτων των αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 45.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 50.50, T.1 [ mm ] : 0.50
Κατηγορία: Μονωτήρες καλυμμάτων των αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 32.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 48.00, T.1 [ mm ] : 1.45
Κατηγορία: Μονωτήρες καλυμμάτων των αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 23.00, W. [ mm ] : 40.80, L. [ mm ] : 63.20, T.1 [ mm ] : 1.40