Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 6.20, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 13.45, L. [ mm ] : 18.00
Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 5.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 12.00, H.1 [ mm ] : 1.50
Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
W. [ mm ] : 2.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25
Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Κατηγορία: Μονωτήρες κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso