1 Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω IKA 0.3822.1
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Ika
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 30.00, O.D.1 [ mm ] : 60.15, T.1 [ mm ] : 0.90
Βρέθηκαν μέσω CARGO 134289
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 11.00, O.D.1 [ mm ] : 13.50, H.2 [ mm ] : 22.70
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40031SRS
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
W.1 [ mm ] : 4.60, W.2 [ mm ] : 8.80, L.2 [ mm ] : 10.70, T.1 [ mm ] : 1.65
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41213SRS
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 32.50, O.D.1 [ mm ] : 61.05, T.1 [ mm ] : 1.10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD46614SRS
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 3.00, H.1 [ mm ] : 31.50, W.1 [ mm ] : 19.70, T.1 [ mm ] : 8.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD14976SRS
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 16.00, I.D.2 [ mm ] : 7.00, H.1 [ mm ] : 15.50, W.1 [ mm ] : 40.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41748SRS
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 16.00, I.D.2 [ mm ] : 6.30, O.D.1 [ mm ] : 20.30, O.D.2 [ mm ] : 9.70, H.1 [ mm ] : 10.80, H.2 [ mm ] : 7.90
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41769SRS
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 27.00, I.D.2 [ mm ] : 12.30, O.D.1 [ mm ] : 31.70, O.D.2 [ mm ] : 15.40, H.1 [ mm ] : 15.60, H.2 [ mm ] : 12.80
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 12.50, O.D.1 [ mm ] : 31.70, H.2 [ mm ] : 15.60