Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα

Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Ika
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D. [ mm ] : 30.00, O.D. [ mm ] : 60.15, T. [ mm ] : 0.90
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D. [ mm ] : 11.00, O.D. [ mm ] : 13.50, H. [ mm ] : 22.70
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
W. 1 [ mm ] : 4.60, W. [ mm ] : 8.80, L. [ mm ] : 10.70, T. [ mm ] : 1.65
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D. [ mm ] : 32.50, O.D. [ mm ] : 61.05, T. [ mm ] : 1.10
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D. [ mm ] : 3.90, O.D. [ mm ] : 10.00, O.D. 1 [ mm ] : 6.00, H. [ mm ] : 7.30
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D. [ mm ] : 3.90, O.D. [ mm ] : 10.00, O.D. 1 [ mm ] : 6.00, H. [ mm ] : 7.30
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D. [ mm ] : 3.90 , O.D. [ mm ] : 10.00 , O.D. 1 [ mm ] : 6.00 , H. [ mm ] : 7.30
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 16.00, I.D.2 [ mm ] : 7.00, H. 1 [ mm ] : 15.50, W. 1 [ mm ] : 40.50
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
I.D. [ mm ] : 6.30, O.D. [ mm ] : 20.40, H. [ mm ] : 10.90