10 Μονωτήρες εκκινητήρα

  Βρέθηκαν μέσω TOYOTA 28175-56310
  Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for: Denso
  W. [ mm ] : 84.00, L. [ mm ] : 74.00, T.1 [ mm ] : 3.00
  Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for: Bosch
  H.1 [ mm ] : 1.20, W.1 [ mm ] : 26.60, L.1 [ mm ] : 22.35
  Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for: Delco
  I.D.1 [ mm ] : 13.20, H.1 [ mm ] : 9.15, W.1 [ mm ] : 28, L.1 [ mm ] : 26.20
  Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for: Delco
  I.D.1 [ mm ] : 13.20, H.1 [ mm ] : 14.60, W.1 [ mm ] : 24.30, L.1 [ mm ] : 33.30
  Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for: Valeo
  I.D.1 [ mm ] : 30.00, O.D.1 [ mm ] : 60.15, T.1 [ mm ] : 0.90
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD51013SRS
  Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for: Nikko
  H.1 [ mm ] : 16.30, W.1 [ mm ] : 19.30, L.1 [ mm ] : 49.70
  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD51015SRS
  Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for: Nikko
  I.D.1 [ mm ] : 6.40, H.1 [ mm ] : 13.80, W.1 [ mm ] : 16.50, L.1 [ mm ] : 35.60
  Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 13.50 , O.D.1 [ mm ] : 17.20 , H.1 [ mm ] : 14.10 , W.1 [ mm ] : 24.10, L.1 [ mm ] : 32.70 , L.2 [ mm ] : 26.30
  Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 17.10, I.D.2 [ mm ] : 6.20, H.1 [ mm ] : 23.20, W.1 [ mm ] : 34.90, L.1 [ mm ] : 70.70
  Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 10.60, H.1 [ mm ] : 25.20, W.1 [ mm ] : 26.00, L.1 [ mm ] : 47.00