1 Μονωτήρες εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω CARGO 132879
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for: Denso
W. [ mm ] : 84.00, L. [ mm ] : 74.00, T.1 [ mm ] : 3.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD44013SP
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for: Komatsu
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 22.10 , I.D.2 [ mm ] : 14.10 , Εξ. Διαμ. [ mm ] : 29.50 , O.D.2 [ mm ] : 25.60 , T.1 [ mm ] : 8.10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41297SRS
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 1.20, W.1 [ mm ] : 26.60, L.1 [ mm ] : 22.35
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40315SRS
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 13.20, H.1 [ mm ] : 9.15, W.1 [ mm ] : 28, L.1 [ mm ] : 26.20
Βρέθηκαν μέσω WAI / TRANSPO 72-1400
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 13.20, H.1 [ mm ] : 14.60, W.1 [ mm ] : 24.30, L.1 [ mm ] : 33.30
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 30.00, O.D.1 [ mm ] : 60.15, T.1 [ mm ] : 0.90
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40031SRS
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for: Valeo
W.1 [ mm ] : 4.60, W.2 [ mm ] : 8.80, L.2 [ mm ] : 10.70, T.1 [ mm ] : 1.65
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 5.10 , O.D.1 [ mm ] : 13.90 , O.D.2 [ mm ] : 11.90 , H.1 [ mm ] : 6.50
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 11.20, O.D.1 [ mm ] : 16.60, H.1 [ mm ] : 1.10
Κατηγορία: Μονωτήρες εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 11.20, O.D.1 [ mm ] : 16.60, H.1 [ mm ] : 1.10