Κλειστά άκρα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

  Κατηγορία: Κλειστά άκρα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Delco
  Εσ. Διαμ. [ mm ] : 28.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 41.80, H.1 [ mm ] : 10.30, Thread. [ mm ] : M35x1.50
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
  Εσ. Διαμ. [ mm ] : 11.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 15.50, H.1 [ mm ] : 6.90
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
  Εσ. Διαμ. [ mm ] : 22.20 , Εξ. Διαμ. [ mm ] : 77.30 , H.1 [ mm ] : 21.20 , O.1 [ mm ] : 66.30 , O.3 [ mm ] : 66.30 , O.2 [ mm ] : 58.80, L. [ mm ] : 77.20
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
  Εξ. Διαμ. [ mm ] : 76.90 , O.D.2 [ mm ] : 66.60 , H.1 [ mm ] : 22.80 , O.1 [ mm ] : 66.40, O.3 [ mm ] : 59.70 , O.2 [ mm ] : 66.40, W. [ mm ] : 77.50
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
  H.1 [ mm ] : 38.30 , O.1 [ mm ] : 72.10 , O.3 [ mm ] : 68.30 , O.2 [ mm ] : 72.10 , W. [ mm ] : 87.20 , L. [ mm ] : 78.70
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
  Εσ. Διαμ. [ mm ] : 13.80 , Εξ. Διαμ. [ mm ] : 15.50 , O.D.2 [ mm ] : 13.00, T.1 [ mm ] : 7.20
  Κατηγορία: Κλειστά άκρα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: