5 Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων

Βρέθηκαν μέσω CARGO 138350
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 28.30, O.D.1 [ mm ] : 123.40, H.1 [ mm ] : 23.00, O.1 [ mm ] : 101.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41345SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 76.50, O.D.1 [ mm ] : 81.00, H.1 [ mm ] : 27.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50711SRS
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 35.00, O.D.1 [ mm ] : 96.00, H.1 [ mm ] : 43.60
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD45375SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 11.00, O.D.1 [ mm ] : 82.00, H.1 [ mm ] : 36.10 , O.1 [ mm ] : 68.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42095SRS
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for: Denso
I.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.1 [ mm ] : 67.70, H.1 [ mm ] : 35.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50688SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for: Nikko
I.D.1 [ mm ] : 33.10, H.1 [ mm ] : 53.00, O.1 [ mm ] : 102.80, O.2 [ mm ] : 85.40
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50732SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for: Magneton
I.D.1 [ mm ] : 48.10, O.D.1 [ mm ] : 78.00, H.1 [ mm ] : 78.00, O.1 [ mm ] : 58.00, O.2 [ mm ] : 54.00, O.3 [ mm ] : 32.00
Βρέθηκαν μέσω MAGNETON 443936954940
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for: Magneton
O.D.1 [ mm ] : 78.00, O.D.1 [ mm ] : 78.00, H.1 [ mm ] : 77.00, H.1 [ mm ] : 77.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50471SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 61.00, O.D.1 [ mm ] : 69.00, H.1 [ mm ] : 53.30
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50378SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 52.80, H.1 [ mm ] : 76.00