2 Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων

Βρέθηκαν μέσω LUCAS 54249079
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 28.30, O.D.1 [ mm ] : 123.40, H.1 [ mm ] : 23.00, O.1 [ mm ] : 101.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 232488
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 35.00, O.D.1 [ mm ] : 96.00, H.1 [ mm ] : 43.60
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42095SRS
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for: Denso
I.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.1 [ mm ] : 67.70, H.1 [ mm ] : 35.00
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for: Magneton
I.D.1 [ mm ] : 21.50, O.D.1 [ mm ] : 65.00, H.1 [ mm ] : 84.90
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for: Nikko
I.D.1 [ mm ] : 33.10, H.1 [ mm ] : 53.00, O.1 [ mm ] : 102.80, O.2 [ mm ] : 85.40
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50732SBR
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for: Magneton
I.D.1 [ mm ] : 48.10, O.D.1 [ mm ] : 78.00, H.1 [ mm ] : 78.00, O.1 [ mm ] : 58.00, O.2 [ mm ] : 54.00, O.3 [ mm ] : 32.00
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for: Magneton
I.D.1 [ mm ] : 57.60, H.1 [ mm ] : 87.40, O.1 [ mm ] : 63.80, O.2 [ mm ] : 37.80, O.3 [ mm ] : 52.30
Βρέθηκαν μέσω CARGO 136268
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for: Magneton
O.D.1 [ mm ] : 78.00, O.D.1 [ mm ] : 78.00, H.1 [ mm ] : 77.00, H.1 [ mm ] : 77.00
Βρέθηκαν μέσω KOMATSU KD0246100010
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 61.00, O.D.1 [ mm ] : 69.00, H.1 [ mm ] : 53.30
Κατηγορία: Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 24.00, I.D.1 [ mm ] : 24.10, O.D.1 [ mm ] : 65.00, O.D.1 [ mm ] : 65.00, H.1 [ mm ] : 87.00, H.1 [ mm ] : 87.00