3 Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD10993SP
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 56.00, L. [ mm ] : 61.00
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 54, L. [ mm ] : 50
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 25.10, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 52.40, L. [ mm ] : 57.50, W. [ mm ] : 36.60
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 26.10, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 53.85, L. [ mm ] : 50.00, Thread. [ mm ] : M4x0.7
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 28.10, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 56.60, L. [ mm ] : 60.00, Thread. [ mm ] : M5x0.8
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 31.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 61.40, L. [ mm ] : 77.90, W. [ mm ] : 39.70, Thread. [ mm ] : M5x0.8
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 26.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 55.10, L. [ mm ] : 69.00, Thread. [ mm ] : M6x1.0
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 26.20, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 53.85, L. [ mm ] : 49.70, W. [ mm ] : 39.10, Thread. [ mm ] : M4x0.7
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 26.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 54.10, L. [ mm ] : 64.30
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 21.00 , I.D.2 [ mm ] : 13.10 , Εξ. Διαμ. [ mm ] : 25.10 , O.D.2 [ mm ] : 12.70 , L. [ mm ] : 29.90 , L.2 [ mm ] : 34.10