1 Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD10907SP
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 57, L. [ mm ] : 60
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD10993SP
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 56.00, L. [ mm ] : 61.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD10900SP
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD10905SP
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 54, L. [ mm ] : 50
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 25.10, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 52.40, L. [ mm ] : 57.50, W. [ mm ] : 36.60
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 26.10, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 53.85, L. [ mm ] : 50.00, Thread. [ mm ] : M4x0.7
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 25.65, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 51.34, L. [ mm ] : 57.35, W. [ mm ] : 37.90, Thread. [ mm ] : M6x1.0
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 25.60, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 51.35, L. [ mm ] : 58.40, Thread. [ mm ] : M6x1.0