Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 55.00, I.D.2 [ mm ] : 28.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 56.80, O.D.2 [ mm ] : 33.00, L. [ mm ] : 61.30, L.2 [ mm ] : 53.00
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 59.50, I.D.2 [ mm ] : 31.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 61.00, O.D.2 [ mm ] : 36.00, L. [ mm ] : 76.50, L.2 [ mm ] : 67.00
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 55.00, I.D.2 [ mm ] : 28.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 56.40, O.D.2 [ mm ] : 33.00, L. [ mm ] : 60.50, L.2 [ mm ] : 51.50
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 55.00, I.D.2 [ mm ] : 28.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 57.00, O.D.2 [ mm ] : 33.00, L. [ mm ] : 61.50, L.2 [ mm ] : 53.00
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 54, L. [ mm ] : 50
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 49.00
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 31.19, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 61.50, L. [ mm ] : 78.00, W. [ mm ] : 39.75, Thread. [ mm ] : M5x0.8
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 25.10, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 52.40, L. [ mm ] : 57.50, W. [ mm ] : 36.60
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 28.10, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 56.60, L. [ mm ] : 59.10, W. [ mm ] : 37.70, Thread. [ mm ] : M5x0.8