Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 57, L. [ mm ] : 60
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 56.00, L. [ mm ] : 61.00
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 54, L. [ mm ] : 50
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 49.00
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 31.19, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 61.50, L. [ mm ] : 78.00, W. [ mm ] : 39.75, Thread. [ mm ] : M5x0.8
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 25.10, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 52.40, L. [ mm ] : 57.50, W. [ mm ] : 36.60
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 28.10, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 56.60, L. [ mm ] : 59.10, W. [ mm ] : 37.70, Thread. [ mm ] : M5x0.8