2 Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40266SRS
Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 20.00, W.1 [ mm ] : 29.50, L.1 [ mm ] : 39.30
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40266SRS
Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 20.00, W.1 [ mm ] : 29.50 , L.1 [ mm ] : 39.30
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40266SRS
Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 20.00, W.1 [ mm ] : 29.50, L.1 [ mm ] : 39.30
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD11427SRS
Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 8.00, O.D.1 [ mm ] : 9.50, H.1 [ mm ] : 17.00, W.1 [ mm ] : 16.00, L.1 [ mm ] : 38.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD11425SRS
Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 22.00, O.D.1 [ mm ] : 29.00, O.D. 1 [ mm ] : 18.00, H.1 [ mm ] : 37.50, W.1 [ mm ] : 26.00, L.1 [ mm ] : 51.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42273SRS
Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
H.1 [ mm ] : 25.00, W.1 [ mm ] : 28.70
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42273SRS
Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
H.1 [ mm ] : 25.00, W.1 [ mm ] : 28.70
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42273SRS
Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
H.1 [ mm ] : 25.00, W.1 [ mm ] : 28.70
Βρέθηκαν μέσω WAI / TRANSPO 71-82322
Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Replacement for: Denso
I.D.1 [ mm ] : 9.00, O.D.1 [ mm ] : 13.00, O.D. 1 [ mm ] : 11.00, H.1 [ mm ] : 21.00, W.1 [ mm ] : 30.00, L.1 [ mm ] : 92.00
Βρέθηκαν μέσω WAI / TRANSPO 71-82322
Κατηγορία: Ελαστικά προστατευτικά καλωδίων εκκινητήρα Replacement for: Denso
I.D.1 [ mm ] : 9.00, O.D.1 [ mm ] : 13.00, O.D. 1 [ mm ] : 11.00, H.1 [ mm ] : 21.00, W.1 [ mm ] : 30.00, L.1 [ mm ] : 92.00