Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 10.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.96, H. [ mm ] : 10.20, No. of teeth [ qty ] : 13
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 10.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.90, No. of teeth [ qty ] : 13
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 10.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.90, No. of teeth [ qty ] : 13
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41302SGK
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 12.04, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 24.40, H. [ mm ] : 14.90, No. of teeth [ qty ] : 15
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41127SGK
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 6.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 19.20, H. [ mm ] : 9.25, No. of teeth [ qty ] : 13
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 5.70, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 17.40, H. [ mm ] : 8.20, No. of teeth [ qty ] : 13
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD20234SGK
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 6.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 19.50, H. [ mm ] : 11.00, No. of teeth [ qty ] : 18
Βρέθηκαν μέσω HITACHI 2114-18101
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 10.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 20.00, H. [ mm ] : 8.97, No. of teeth [ qty ] : 15
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 15.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 45.30, H. [ mm ] : 16.50, No. of teeth [ qty ] : 32
Κατηγορία: Γρανάζια συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 6.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 19.70, H. [ mm ] : 7.20, No. of teeth [ qty ] : 14