Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41063SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 39.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 103.70, L.2 [ mm ] : 15.70, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40357SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 45.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 121.40, L.2 [ mm ] : 21.20, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40388SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 47.80, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 132.30, L.2 [ mm ] : 20.80, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40239SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 60.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 21.00, O.D.3 [ mm ] : 14.10, L. [ mm ] : 170.60, L.2 [ mm ] : 25.40, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42328SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 40.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 122.80, L.2 [ mm ] : 21.00, Splines [ qty ] : 10
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 7.90, O.D.1 [ mm ] : 48.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 133.00, L.2 [ mm ] : 20.80, Splines [ qty ] : 16
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Delco
O.D.1 [ mm ] : 45.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 22.20, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 109.80, L.2 [ mm ] : 15.90, Splines [ qty ] : 12
Βρέθηκαν μέσω YANMAR 129698-77230
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
O.D.1 [ mm ] : 40.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.40, L. [ mm ] : 95.20, L.2 [ mm ] : 15.00, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω CARGO 235498
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
O.D.1 [ mm ] : 68.60, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 129.50, L.2 [ mm ] : 25.00, No. of teeth [ qty ] : 47, Splines [ qty ] : 9
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
O.D.1 [ mm ] : 68.50, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 151.80, L.2 [ mm ] : 25.00, No. of teeth [ qty ] : 47, Splines [ qty ] : 9