Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD46922SBU
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εσωτ. 1 [ mm ] : 10.00, Εξωτερική 1 [ mm ] : 14.00, ύψος [ mm ] : 11.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41128SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 45.70, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 116.00, L.2 [ mm ] : 18.00, Splines [ qty ] : 16
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 45.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 109.30, L.2 [ mm ] : 3.10, Splines [ qty ] : 16
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40239SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 60.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 21.00, O.D.3 [ mm ] : 14.10, L. [ mm ] : 170.60, L.2 [ mm ] : 25.40, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42328SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 40.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 122.80, L.2 [ mm ] : 21.00, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41299SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 60.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 25.00, O.D.3 [ mm ] : 18.00, L. [ mm ] : 129.00, Splines [ qty ] : 14/7
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42446SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 48.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 109.00, L.2 [ mm ] : 2.50, Splines [ qty ] : 16
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41552SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 60.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 21.00, O.D.3 [ mm ] : 14.00, L. [ mm ] : 170.40, L.2 [ mm ] : 25.50, Splines [ qty ] : 10
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 50.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 136.80, L.2 [ mm ] : 20.00, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω CARGO 235485
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
O.D.1 [ mm ] : 40.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.40, L. [ mm ] : 95.20, L.2 [ mm ] : 15.00, Splines [ qty ] : 10