Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41063SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 39.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 103.70, L.2 [ mm ] : 15.70, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41128SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 45.70, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 116.00, L.2 [ mm ] : 18.00, Splines [ qty ] : 16
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41167SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 47.80, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 116.50, L.2 [ mm ] : 21.00, Splines [ qty ] : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40119SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 45.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 109.30, L.2 [ mm ] : 3.10, Splines [ qty ] : 16
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 42.20, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 108.40, L.2 [ mm ] : 2.50, Splines [ qty ] : 16
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41299SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 60.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 25.00, O.D.3 [ mm ] : 18.00, L. [ mm ] : 129.00, Splines [ qty ] : 14/7
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41552SG
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 60.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 21.00, O.D.3 [ mm ] : 14.00, L. [ mm ] : 170.40, L.2 [ mm ] : 25.50, Splines [ qty ] : 10
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 8.00, O.D.1 [ mm ] : 47.90, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 12.00, O.D.3 [ mm ] : 18.00, L. [ mm ] : 129.50, L.2 [ mm ] : 71.20, Splines [ qty ] : 10
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Delco
O.D.1 [ mm ] : 45.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 22.20, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 109.80, L.2 [ mm ] : 15.90, Splines [ qty ] : 12
Βρέθηκαν μέσω HITACHI 2114-75562
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
O.D.1 [ mm ] : 40.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.40, L. [ mm ] : 95.20, L.2 [ mm ] : 15.00, Splines [ qty ] : 10