Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. 1 [ mm ] : 50.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 136.90, L. 2 [ mm ] : 20.10, Splines [ qty ] : 10
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. 1 [ mm ] : 39.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 103.70, L. 2 [ mm ] : 15.70, Splines [ qty ] : 10
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. 1 [ mm ] : 45.70, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 116.00, L. 2 [ mm ] : 18.00, Splines [ qty ] : 16
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. 1 [ mm ] : 45.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 121.40, L. 2 [ mm ] : 21.20, Splines [ qty ] : 10
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. 1 [ mm ] : 47.80, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 116.50, L. 2 [ mm ] : 21.00, Splines [ qty ] : 10
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. 1 [ mm ] : 45.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 109.30, L. 2 [ mm ] : 3.10, Splines [ qty ] : 16
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. 1 [ mm ] : 47.80, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 132.30, L. 2 [ mm ] : 20.80, Splines [ qty ] : 10
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. 1 [ mm ] : 44.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 108.00, L. 2 [ mm ] : 2.80, Splines [ qty ] : 16
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 8.10, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 42.10, L. [ mm ] : 111.30, L. 2 [ mm ] : 63.60, Splines [ qty ] : 10
Κατηγορία: Άξονες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. 1 [ mm ] : 60.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 21.00, O.D.3 [ mm ] : 14.10, L. [ mm ] : 170.60, L. 2 [ mm ] : 25.40, Splines [ qty ] : 10