Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 21.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 91.00, L. [ mm ] : 40.50
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 18.00, O.D.2 [ mm ] : 70.00, H.1 [ mm ] : 24.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 66.00, H.1 [ mm ] : 23.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 18.00, O.D.2 [ mm ] : 79.40, H.1 [ mm ] : 30.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 18.00, O.D.2 [ mm ] : 70.00, H.1 [ mm ] : 24.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 32.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 91.00, L. [ mm ] : 40.30
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 18.00, O.D.2 [ mm ] : 70.20, H.1 [ mm ] : 24.00, L. [ mm ] : 24.00
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 86.00, L. [ mm ] : 29.90
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 50.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 69.50, H.1 [ mm ] : 10.50
Κατηγορία: Περιβλήμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 18.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 68.00, L. [ mm ] : 25.00