Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 27.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 90.20, L. [ mm ] : 13.70
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 26.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 87.70, L. [ mm ] : 16.50
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 22.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 73.40, L. [ mm ] : 13.30
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 22.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 70.00, L. [ mm ] : 13.30
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 19.20, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 63.90, L. [ mm ] : 14.20
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 21.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 67.80, L. [ mm ] : 11.40
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 22.60, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 90.50, L. [ mm ] : 13.30
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 22.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 75.00, L. [ mm ] : 14.50
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 24.80, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 74.00, L. [ mm ] : 12.00
Κατηγορία: Καλύμματα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 14.70, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 68.00, L. [ mm ] : 6.20