Φλάντζες για εκκινητήρα

Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 30.00, O.D.1 [ mm ] : 36.00, T.1 [ mm ] : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 45.80, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 51.30, T.1 [ mm ] : 3.00
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 11.40, T.1 [ mm ] : 0.80
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 27.60, O.D.1 [ mm ] : 33.20, T.1 [ mm ] : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 27.60, O.D.1 [ mm ] : 33.20, T.1 [ mm ] : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 27.60, O.D.1 [ mm ] : 33.20, T.1 [ mm ] : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.50, O.D.1 [ mm ] : 19.50, H.1 [ mm ] : 8.10
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 34.30, O.D.1 [ mm ] : 41.30, T.1 [ mm ] : 2.40
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 13.30, O.D.1 [ mm ] : 17.70, T.1 [ mm ] : 7.00