Βρέθηκαν μέσω CARGO 232849
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Denso
I.D.2 [ mm ] : 39.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 52.80, H. [ mm ] : 9.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 235201
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 53.20, O.D.1 [ mm ] : 65.00, T.1 [ mm ] : 7.60
Βρέθηκαν μέσω CARGO 139540
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 53.70, O.D.1 [ mm ] : 66.90, T.1 [ mm ] : 8.00
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 67.00, O.D.1 [ mm ] : 74.50, T.1 [ mm ] : 8.00
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 25.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 41.70, T.1 [ mm ] : 0.80
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 11.90, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 24.00, T.1 [ mm ] : 0.50
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 12.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 24.00, T.1 [ mm ] : 0.60
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 60.00, I.D.2 [ mm ] : 53.20 , Εξ. Διαμ. [ mm ] : 69.80
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 53.30 , Εξ. Διαμ. [ mm ] : 63.40
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 52.10, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 64.20