Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41450SG
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Denso
I.D.2 [ mm ] : 39.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 52.80, H. [ mm ] : 9.00
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 53.50, O.D.1 [ mm ] : 68.60, T.1 [ mm ] : 7.65
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
Βρέθηκαν μέσω CARGO 235201
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 53.20, O.D.1 [ mm ] : 65.00, T.1 [ mm ] : 7.60
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40621SRS
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 53.70, O.D.1 [ mm ] : 66.90, T.1 [ mm ] : 8.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40781SRS
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 67.00, O.D.1 [ mm ] : 74.50, T.1 [ mm ] : 8.00
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 25.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 41.70, T.1 [ mm ] : 0.80
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 19.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 36.50, T.1 [ mm ] : 0.30
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 18.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 26.80, T.1 [ mm ] : 1.00