Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Denso
I.D.2 [ mm ] : 39.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 52.80, H. [ mm ] : 9.00
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 53.50, O.D.1 [ mm ] : 68.60, T.1 [ mm ] : 7.65
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 53.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 68.60 , T.1 [ mm ] : 7.65
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 53.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 68.60 , T.1 [ mm ] : 7.65
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 53.20, O.D.1 [ mm ] : 65.00, T.1 [ mm ] : 7.60
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 53.70, O.D.1 [ mm ] : 66.90, T.1 [ mm ] : 8.00
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 67.00, O.D.1 [ mm ] : 74.50, T.1 [ mm ] : 8.00
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 61.50, I.D.2 [ mm ] : 55.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 68.50, T.1 [ mm ] : 8.50
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Hino
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 63.10, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 78.00, T.1 [ mm ] : 1.40
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Hino
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 63.10, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 78.00, T.1 [ mm ] : 1.40