3 Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41315SP
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 55.10, Thread. [ mm ] : M10x1.5, Thread L. [ mm ] : 42.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD03433SP
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
L. [ mm ] : 57.50, Thread. [ mm ] : M12x1.75, Thread L. [ mm ] : 40.30
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40939SP
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
L. [ mm ] : 41.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 32.30
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
L. [ mm ] : 37.10, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 24.90
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
L. [ mm ] : 28.40, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 19.30
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
L. [ mm ] : 22.20, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 13.50
Βρέθηκαν μέσω CARGO 131831
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
T.1 [ mm ] : 2.50
Βρέθηκαν μέσω CARGO 131832
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Βρέθηκαν μέσω CARGO 133601
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Βρέθηκαν μέσω CARGO 133602
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso