2 Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 43.90, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 36.60
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 27.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 21.40
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
L. [ mm ] : 57.50, Thread. [ mm ] : M12x1.75, Thread L. [ mm ] : 40.30
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD45492SP
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Delco
L. [ mm ] : 28.00, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 25.00
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
L. [ mm ] : 41.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 32.30
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
L. [ mm ] : 41.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 32.30
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
L. [ mm ] : 41.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 32.30
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2230002
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
T.1 [ mm ] : 2.50
Βρέθηκαν μέσω ASHDOWN INGRAM SLX75826
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2230003
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso