Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 55.10, Thread. [ mm ] : M10x1.5, Thread L. [ mm ] : 42.00
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 43.90, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 36.60
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 43.90, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 36.60
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 43.90, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 36.60
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 27.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 21.40
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 27.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 21.40
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 27.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 21.40
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
L. [ mm ] : 57.50, Thread. [ mm ] : M12x1.75, Thread L. [ mm ] : 40.30
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
L. [ mm ] : 57.50, Thread. [ mm ] : M12x1.75, Thread L. [ mm ] : 40.30
Κατηγορία: Σταθερές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
L. [ mm ] : 57.50, Thread. [ mm ] : M12x1.75, Thread L. [ mm ] : 40.30